Ο χρήστης/επισκέπτης μετά την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον δεν μείνει ικανοποιημένος από την αγορά, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, αφού επικοινωνήσει την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στα στοιχεία επικοινωνίας του allmountain.gr και αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του ίδιου και της παραγγελίας, να αποστείλει το προϊόν με έξοδά του στη διεύθυνση του allmountain.gr, συμπληρώνοντας την αίτηση υπαναχώρησης και στην κατάσταση στην οποία παρέλαβε το προϊόν.

Επιπλέον μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα άλλο ίσης αξίας. Σύμφωνα με το νόμο, επιστροφές γίνονται δεκτές ως ανωτέρω μόνο εφόσον τα προϊόντα προς επιστροφή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, συνοδευόμενα με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ: το allmountain.gr
ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ 1, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

 

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), ……………………………….. (Όνομα) ………………………………(Επώνυμο) του ………................, κάτοικος ………….....................................(Οδός/ Αριθμός)
………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….…………………………., fax……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω ότι με την παρούσα υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθμόν παραγγελία μου…………………………,η οποία έγινε στις ..../.…/…./201.... με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
  • Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία.
  • Ότι γνωρίζω πως εκ του Νόμου δεν έχω αξίωση επιστροφής των ήδη χρεωθέντων σε μένα εξόδων αποστολής.
  • Ότι επιβαρύνομαι με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

 

Ημερομηνία: …../ ……/ 20..…
Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και
Υπαναχωρών (-ούσα)
--------------------------------
(Υπογραφή)

*Υπογράφετε μονάχα στην περίπτωση που το έγγραφο σταλεί ταχυδρομικά ή με Fax.

Για τυχόν διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 22650 79279.

keyboard_arrow_up